Persbericht: Bernard Lievegoed Fonds en Iona Stichting bundelen krachten

Persbericht

De Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds, fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek, en de Iona Stichting, cultuurfonds, bundelen per 1 januari 2013 de krachten.
Het Bernard Lievegoed Fonds wordt opgeheven, maar gaat als herkenbaar Fonds op naam binnen de Iona Stichting door. In dit fonds bundelt de Iona Stichting wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Het financièˆle vermogen van het Bernard Lievegoed Fonds gaat over naar de Iona Stichting. Doordat de Iona Stichting de doelstellingen van het Bernard Lievegoed Fonds voortzet ontstaat door deze integratie een versterking van de idealen van het Bernard Lievegoed Fonds.
De Iona Stichting heeft een gezond eigen vermogen, een professioneel werkapparaat en beweegt zich als cultuurfonds al een tijd in de richting van het stimuleren van onderwijs en onderzoek.
Het Bernard Lievegoed Fonds heeft vooral bekendheid gekregen door de oprichting van de Netwerkuniversiteit waarin het Bernard Lievegoed Fonds ontmoetingen tussen antroposofische wetenschappers organiseert, mede ter wille van het beoordelen en stimuleren van antroposofisch wetenschappelijk onderzoek. Deze Netwerkuniversiteit gaat in vernieuwde vorm door onder de vlag van de Iona Stichting. In 2013 treedt daartoe een curatorium aan bestaande uit Prof. Jaap Sijmons, Prof. Edith Lammerts van Bueren en Prof. Klaas van Egmond, ondersteund door Michiel ter Horst en Ignaz Anderson. Een dergelijk curatorium was een vanuit het Bernard Lievegoed Fonds lang gekoesterde wens die nu gestalte krijgt. De besturen van het Bernard Lievegoed Fonds en de Iona Stichting hebben veel vertrouwen in deze integratie.
Op een volgende bijeenkomst in de lente van 2013 zal deze integratie nader worden belicht.
De Stichting Bernard Lievegoedfonds is 31 januari 2013 ontbonden.

Inlichtingen

Drs. A. Vroon, voorzitter Bernard Lievegoed Fonds via bert@avroon.nl of Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting via ignaz@iona.nl