Over het Netwerk

Het Lievegoed Fonds voor Wetenschap is een Fonds op Naam binnen de Iona Stichting en richt zich op wetenschappelijk onderzoek -en onderwijs.

Het Lievegoed Academisch Netwerk is een onderdeel van het fonds. Het Netwerk stimuleert de ontmoeting tussen wetenschappers, mede ook ter wille van het beoordelen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Het Lievegoed Academisch Netwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Iona Stichting. De stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren, Klaas van Egmond en Jaap Sijmons.

Lidmaatschap
Per 1 januari 2013 heeft de Iona Stichting de stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds overgenomen. De voormalige Netwerkuniversiteit is verder gegaan onder de naam Lievegoed Academisch Netwerk. De overname heeft tot gevolg dat de voorwaarden en voordelen van het lidmaatschap zijn veranderd. Het curatorium heeft besloten om in het jaar 2013 nog geen richtlijnen vast te stellen, maar aan de hand van de netwerkbijeenkomsten te onderzoeken welke vorm het beste bij een lidmaatschap past.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u terecht op de pagina ‘interesse lidmaatschap‘.