LinkedIn discussie

Zeist, 14 september 2012

 

Beste leden van de Netwerkuniversiteit,

 

Momenteel zijn wij in de fase het congres Gezonde Zorg meer publicitaire aandacht te geven. Zo haken wij met de ‘special guest’, die het congres zal afsluiten, in op de recente reacties in de media over de toekomst van de zorg. We hopen vanuit de actualiteit de aandacht op het congres te vestigen.

Wij willen jullie uitnodigen mee te doen aan de discussies die we gestart zijn op LinkedIn. Onder het hoofd # Gezonde Zorg zijn jullie zeer welkom te participeren aan de discussie ter voorbereiding van het congres zelf. Als opwarmer volgen hier enkele stellingen van Jaap Koot, een van de medeorganisatoren.

  • Centraal: kwaliteit van leven voor patiënt en zorgomgeving
  • Eigen regie patiënt, familie en vrienden
  • Volledige emancipatie zorggebruiker (o.a. e-health)
  • Erkenning sociaaleconomische gezondheidsachterstanden
  • Gezondheidsbevorderende benadering boven ziekte bestrijding
  • Ontmoedigen medicalisering en stimuleren humanisering van de zorg

 

Er is meer dan genoeg plek bij Van Nelle, dus zegt het voort en werk mee aan de inhoud van het congres!

 

Tot 10 oktober,

 

Namens de organisatoren,

 

Marko van Gerven, medeorganisator vanuit de Netwerkuniversiteit