Categoriearchief: Actueel

20 september: over gemanipuleerd leven

Op 20 september vond een bijeenkomst plaats over het stellen van grenzen aan gemanipuleerd (genetisch gemodificeerd en gekloneerd) leven.

Vanuit de geesteswetenschap wordt geprobeerd om praktische eisen voor moderne landbouwmethoden te ontwikkelen en ingang te doen vinden. Deze worden doorgaans gerubriceerd onder eisen die voortvloeien uit de intrinsieke waarde van dieren en planten. Door de werkgroep ‘Geesteswetenschap en gg-organismen’ is een bezinning uitgevoerd op de geesteswetenschappelijke achtergronden van deze intrinsieke waarde in relatie tot de meest extreme vormen van het manipuleren van het leven zoals genetische modificatie en klonering van planten en dieren. Ook is geoefend met de zo verkregen inzichten aan de hand van concrete voorbeelden zoals gg-maïs, gg-soja en gg-aardappel, verder de gg-mug, de gg-zalm en het gg-varken en ook is gekeken naar het gekloonde paard. Voorlopige bevindingen van de werkgroep worden met de deelnemers gedeeld en invoelbaar gemaakt. De deelnemers worden in een prototyping setting uitgenodigd mee te denken over de betekenis van de inzichten en het eventueel naar buiten brengen daarvan.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Lievegoed Academisch Netwerk en de werkgroep ‘Geesteswetenschap van gg-organismen’ [1].


[1] Deze werkgroep bestaat uit Arie Bos, Volkert Engelsman, Eric Goewie, Edith Lammerts van Bueren, Jan Diek van Mansvelt, Diederick Sprangers, Paul Struik en Kees Zoeteman.