Bijeenkomst 19 april 2013

In het persbericht dat u op 8 februari jl. heeft ontvangen, heeft u kunnen lezen dat het Prof. Dr. Bernard Lievegoedfonds is overgedragen aan de Iona Stichting. Het Netwerk, behorende tot het Lievegoed Fonds voor Wetenschap, valt nu onder verantwoordelijkheid van het Iona Stichting bestuur. De stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren, Klaas van Egmond en Jaap Sijmons.

Wij zijn verheugd u als leden te kunnen uitnodigen voor een eerste bijeenkomst in dit jaar. Op vrijdag 19 april aanstaande heten we u ’s middags van harte welkom in Utrecht. Op deze middag zullen we stilstaan bij de overdracht en hebben we Machteld Huber bereid gevonden om over haar promotie onderzoek in te leiden.

Programma 19 april 13:30-17:30 uur in de Zuilenzaal van het Polmans huis: Hoek Jansdam & Keistraat in Utrecht.

13:30 uur        Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur        Welkom door Jaap Sijmons namens de Iona Stichting en het curatorium
14:10 uur        Machteld Huber. Onderzoekstitel: Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self-manage.’
                       Referent: Klaas van Egmond, lid van het curatorium

15:00 uur        Korte theepauze

15:15 uur        Dialoog met de zaal. Moderator: Klaas van Egmond, lid van het curatorium
16:15 uur        Algemene toelichting bij de overdracht van het bestuur van het Lievegoedfonds aan de Iona Stichting
Bert Vroon en Jaap Sijmons. Vooruitblik op de activiteiten en gesprek
17:00 uur        Afsluiting met drankje