Alle berichten van admin

20 november 2013 promovendi symposium

De 20 november jl. vond het Iona promovendi symposium plaats. De aanwezigen gaven een korte presentatie van hun werk. Daarna werd gezamenlijk dieper op de stof ingegaan, waarbij reflectie op eenieders werk de boventoon voerde.

De Iona Stichting organiseert om de twee jaar een promovendi symposium. Tijdens deze dag krijgen de aanwezigen de gelegenheid om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen. De uitnodiging gaat naar aan de stichting verbonden (oud)promovendi en betrokkenen bij promotietrajecten.

20 september: over gemanipuleerd leven

Op 20 september vond een bijeenkomst plaats over het stellen van grenzen aan gemanipuleerd (genetisch gemodificeerd en gekloneerd) leven.

Vanuit de geesteswetenschap wordt geprobeerd om praktische eisen voor moderne landbouwmethoden te ontwikkelen en ingang te doen vinden. Deze worden doorgaans gerubriceerd onder eisen die voortvloeien uit de intrinsieke waarde van dieren en planten. Door de werkgroep ‘Geesteswetenschap en gg-organismen’ is een bezinning uitgevoerd op de geesteswetenschappelijke achtergronden van deze intrinsieke waarde in relatie tot de meest extreme vormen van het manipuleren van het leven zoals genetische modificatie en klonering van planten en dieren. Ook is geoefend met de zo verkregen inzichten aan de hand van concrete voorbeelden zoals gg-maïs, gg-soja en gg-aardappel, verder de gg-mug, de gg-zalm en het gg-varken en ook is gekeken naar het gekloonde paard. Voorlopige bevindingen van de werkgroep worden met de deelnemers gedeeld en invoelbaar gemaakt. De deelnemers worden in een prototyping setting uitgenodigd mee te denken over de betekenis van de inzichten en het eventueel naar buiten brengen daarvan.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Lievegoed Academisch Netwerk en de werkgroep ‘Geesteswetenschap van gg-organismen’ [1].


[1] Deze werkgroep bestaat uit Arie Bos, Volkert Engelsman, Eric Goewie, Edith Lammerts van Bueren, Jan Diek van Mansvelt, Diederick Sprangers, Paul Struik en Kees Zoeteman.

Bijeenkomst 19 april 2013

In het persbericht dat u op 8 februari jl. heeft ontvangen, heeft u kunnen lezen dat het Prof. Dr. Bernard Lievegoedfonds is overgedragen aan de Iona Stichting. Het Netwerk, behorende tot het Lievegoed Fonds voor Wetenschap, valt nu onder verantwoordelijkheid van het Iona Stichting bestuur. De stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren, Klaas van Egmond en Jaap Sijmons.

Wij zijn verheugd u als leden te kunnen uitnodigen voor een eerste bijeenkomst in dit jaar. Op vrijdag 19 april aanstaande heten we u ’s middags van harte welkom in Utrecht. Op deze middag zullen we stilstaan bij de overdracht en hebben we Machteld Huber bereid gevonden om over haar promotie onderzoek in te leiden.

Programma 19 april 13:30-17:30 uur in de Zuilenzaal van het Polmans huis: Hoek Jansdam & Keistraat in Utrecht.

13:30 uur        Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur        Welkom door Jaap Sijmons namens de Iona Stichting en het curatorium
14:10 uur        Machteld Huber. Onderzoekstitel: Towards a conceptual framework relating to ‘Health as the ability to adapt and to self-manage.’
                       Referent: Klaas van Egmond, lid van het curatorium

15:00 uur        Korte theepauze

15:15 uur        Dialoog met de zaal. Moderator: Klaas van Egmond, lid van het curatorium
16:15 uur        Algemene toelichting bij de overdracht van het bestuur van het Lievegoedfonds aan de Iona Stichting
Bert Vroon en Jaap Sijmons. Vooruitblik op de activiteiten en gesprek
17:00 uur        Afsluiting met drankje

Wijzigingen website

In verband met de overdracht van de Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds aan de Iona Stichting wordt de informatie op deze website gewijzigd. Dit neemt enige tijd in beslag, waardoor de inhoud op sommige punten niet actueel is.

Persbericht: Bernard Lievegoed Fonds en Iona Stichting bundelen krachten

Persbericht

De Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds, fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek, en de Iona Stichting, cultuurfonds, bundelen per 1 januari 2013 de krachten.
Het Bernard Lievegoed Fonds wordt opgeheven, maar gaat als herkenbaar Fonds op naam binnen de Iona Stichting door. In dit fonds bundelt de Iona Stichting wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Het financiële vermogen van het Bernard Lievegoed Fonds gaat over naar de Iona Stichting. Doordat de Iona Stichting de doelstellingen van het Bernard Lievegoed Fonds voortzet ontstaat door deze integratie een versterking van de idealen van het Bernard Lievegoed Fonds.
De Iona Stichting heeft een gezond eigen vermogen, een professioneel werkapparaat en beweegt zich als cultuurfonds al een tijd in de richting van het stimuleren van onderwijs en onderzoek.
Het Bernard Lievegoed Fonds heeft vooral bekendheid gekregen door de oprichting van de Netwerkuniversiteit waarin het Bernard Lievegoed Fonds ontmoetingen tussen antroposofische wetenschappers organiseert, mede ter wille van het beoordelen en stimuleren van antroposofisch wetenschappelijk onderzoek. Deze Netwerkuniversiteit gaat in vernieuwde vorm door onder de vlag van de Iona Stichting. In 2013 treedt daartoe een curatorium aan bestaande uit Prof. Jaap Sijmons, Prof. Edith Lammerts van Bueren en Prof. Klaas van Egmond, ondersteund door Michiel ter Horst en Ignaz Anderson. Een dergelijk curatorium was een vanuit het Bernard Lievegoed Fonds lang gekoesterde wens die nu gestalte krijgt. De besturen van het Bernard Lievegoed Fonds en de Iona Stichting hebben veel vertrouwen in deze integratie.
Op een volgende bijeenkomst in de lente van 2013 zal deze integratie nader worden belicht.
De Stichting Bernard Lievegoedfonds is 31 januari 2013 ontbonden.

Inlichtingen

Drs. A. Vroon, voorzitter Bernard Lievegoed Fonds via bert@avroon.nl of Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting via ignaz@iona.nl

Jaarlijkse Conferentie Netwerkuniversiteit

De Netwerkuniversiteit van het Bernard  Lievegoed Fonds houdt haar jaarlijkse conferentie op 16 november aanstaande met als titel:

 “Fragmenterende Samenleving – Samenbindende Waarden”

-Waarden als bindmiddel voor een coherente samenleving-

In de samenleving zien we de golfslag van ontbinden en verbinden. Als belangrijkste thema in deze conferentie wordt stil gestaan bij hoe premoderne concepten als deugd en morele ontwikkeling een plek krijgen in een postmoderne samenleving, waarin waardeoriëntatie en waardedeling ten grondslag liggen aan democratie en beschaving.

Maar ook welke rol moderne informatie en communicatietechnologie daarbij spelen. Immers,  sociale media creëren nieuwe, digitale gemeenschappen, soms met maatschappelijke actie en /of politieke actie. Zo komt er meer aandacht voor de medemens getuige de vele televisieprogramma’s en hospice’s…

Meerdere sprekers zullen met de aanwezigen het programma invulling geven. Zo zal filosoof en musicus Ad Verbrugge u meenemen in de zoektocht naar wezenlijke en gedeelde waarden, niet opgelegd maar vrij gezocht. Schrijfster en filosofe Désanne van Brederode geeft een beschouwing op dragende en verbindende waarden die ten grondslag liggen aan onder andere politieke keuzes in Nederland en de directeur van ‘Young Works’  Yvonne van Sark zal ingaan op wat jongeren beweegt in dit kader en tot welk gedrag sociale media kan leiden. Bestuurslid Jana Loose treedt op als dagvoorzitter.

De bijeenkomst zal van 15.00 tot 19.00 plaatsvinden op de Triodos Bank aan de Nieuweroordweg no.1 te Zeist.

Schrijf u hier in:

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

LinkedIn discussie

Zeist, 14 september 2012

 

Beste leden van de Netwerkuniversiteit,

 

Momenteel zijn wij in de fase het congres Gezonde Zorg meer publicitaire aandacht te geven. Zo haken wij met de ‘special guest’, die het congres zal afsluiten, in op de recente reacties in de media over de toekomst van de zorg. We hopen vanuit de actualiteit de aandacht op het congres te vestigen.

Wij willen jullie uitnodigen mee te doen aan de discussies die we gestart zijn op LinkedIn. Onder het hoofd # Gezonde Zorg zijn jullie zeer welkom te participeren aan de discussie ter voorbereiding van het congres zelf. Als opwarmer volgen hier enkele stellingen van Jaap Koot, een van de medeorganisatoren.

  • Centraal: kwaliteit van leven voor patiënt en zorgomgeving
  • Eigen regie patiënt, familie en vrienden
  • Volledige emancipatie zorggebruiker (o.a. e-health)
  • Erkenning sociaaleconomische gezondheidsachterstanden
  • Gezondheidsbevorderende benadering boven ziekte bestrijding
  • Ontmoedigen medicalisering en stimuleren humanisering van de zorg

 

Er is meer dan genoeg plek bij Van Nelle, dus zegt het voort en werk mee aan de inhoud van het congres!

 

Tot 10 oktober,

 

Namens de organisatoren,

 

Marko van Gerven, medeorganisator vanuit de Netwerkuniversiteit