Over de Iona Stichting

Het doel van de Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut en in het bijzonder op het gebied van:
1. antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie en het actief waarnemen van kunst;
2. de religieuze dimensie van het leven;
3. architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muzische en beeldende kunsten.

Het bestuur hanteert de doelomschrijving als een levende en richtinggevende kracht.

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van haar missie: financiële hulp en advies bij projecten van derden, maar ook het ontwikkelen van eigen initiatiefkracht, in de vorm van Iona Jaarinitiatieven en andere initiatieven. Dit alles in een context van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

De stichting wil initiatiefkrachten bundelen: gezamenlijke initiatiefkracht van aanvragers, schenkers, collega-instellingen en van de Iona Stichting. Samen brengen, samen binden, samen vinden: dit doen met aandacht en activiteit is een gemeenschappelijk element voor alle betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Iona Stichting:
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
Telefoon: +3120 6233353
E-mail: iona@iona.nl
Website: www.iona.nl

Copyright © 2014 Iona Stichting. Aan de inhoud op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.